Proeftuinen en Living Labs

Proeftuinen en Living Labs ter bevordering voor sociale, economische en duurzame innovaties in de regio.

De Proeftuinen en Living Labs worden uitgevoerd door medewerkers van onze deelnemende partners en eventueel aangevuld met leerlingen en studenten op wo-hbo-mbo-vo-po niveau.

Zo ondersteunen universiteiten door het doen van onderzoek, hbo instellingen door o.a. Participatief Actie Onderzoek (PAR) en kan de praktische uitvoering uitgevoerd worden door mbo en vo-scholen.

In welke sectoren?

De Regiocampus richt zich op een breed scala aan sectoren die kunnen bijdragen aan de leefbaarheid, welzijn en ondernemerschap in de regio. De sectoren zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Een gezonde en vitale bevolking, het MKB en grotere organisaties zijn essentieel voor de werkgelegenheid, economische ontwikkeling en de aantrekkingskracht van de regio voor bedrijven, toeristen, inwoners en jong talent.

Zorg & Welzijn

Uitdagingen in jeugdzorg, vergrijzing, beschikbaarheid van personeel, opleiden en behoud van medewerkers in de regio vragen om een integrale aanpak door samenwerking tussen verschillende zorg- en welzijn organisaties, gemeenten en onderwijsinstellingen.

Wonen & Bereikbaarheid

De woonambitie voor de aankomende jaren van de gemeente Meppel, de uitdagingen van voldoende woningen voor starters en de bereikbaarheid van de regio geven gezamenlijk vraagstukken, waar medewerkers en studenten samen aan kunnen werken. Door onderzoek te doen naar de behoeften en uitdagingen van de lokale gemeenschap, en samen te werken met lokale organisaties en belanghebbenden, kunnen studenten inzichten verkrijgen die kunnen leiden tot innovatieve en duurzame oplossingen.

Retail

Versterken van de concurrentiepositie van de Meppeler binnenstad door het ontwikkelen van innovatieve concepten, waarmee we de retail toekomstbestendig kunnen maken. Een samenwerking tussen bedrijfsleven, onderwijs, overheid en lokale ondernemers zorgt voor interdisciplinair leren en onderzoek op maat, waardoor zowel de stad als individuele ondernemers floreren. Studenten doen onderzoek zowel op diverse overkoepelende vraagstukken als voor de individuele ondernemer.

Nieuw te ontwikkelen proeftuinen en livinglabs

Kunst & Cultuur

Het aantrekken en behouden van een divers publiek voor de culturele sector is van belang voor de stad en regio. Aantrekken van divers publiek en behoud van een bruisende culturele sector van onze stad en regio. Met vernieuwende programmering, bruisende evenementen en samenwerkingen met lokale partners creëren we betekenisvolle ervaringen voor iedereen. We koesteren ons rijke culturele erfgoed, zoals de Koloniën van Weldadigheid, en zetten in op sociale innovatie. Studenten van culturele en creatieve studies worden uitgedaagd om hun creativiteit in te zetten voor het bereiken en betrekken van ons publiek. Samen bouwen we aan een levendige culturele gemeenschap waarin iedereen een rol speelt.

Recreatie & Toerisme

Onze regio is een schatkamer voor toeristen en recreanten, met prachtige natuur, historische bezienswaardigheden en een rijk cultureel erfgoed. Maar om onze lokale economie te stimuleren, moeten we uitdagingen aanpakken zoals het aantrekken van personeel en bezoekers. Investeren in toeristische attracties, evenementen, horecavoorzieningen en infrastructuur is essentieel. Studenten kunnen hierbij een rol spelen door nieuwe ideeën en perspectieven aan te dragen, wat bijdraagt aan innovatie in de sector. Het is van belang om kennis in te brengen om een goede balans te vinden tussen behoud van natuur en toegankelijkheid voor recreatie. Samenwerking binnen de Regiocampus draagt bij aan een duurzame ontwikkeling van de regio.

Groen en duurzaam

Door innovatieve technologieën, praktijken en beleidsmaatregelen te implementeren, kunnen stad & plattelandsgebieden nieuwe bedrijven aantrekken en werkgelegenheid creëren, waardoor hun concurrentievermogen en veerkracht worden versterkt. Bovendien kan rurale innovatie milieu-uitdagingen aanpakken, zoals klimaatverandering en biodiversiteitsverlies, door duurzaam landgebruik, hernieuwbare energie en ecosysteemherstel te bevorderen.

Internationalisering

In gemeente Meppel zit de opleiding International Teaching Education, waar leraren worden opgeleid voor zowel internationale scholen voor primair als voortgezet onderwijs. Vanuit deze opleiding wordt in samenwerking met het lokale basisonderwijs en voortgezet onderwijs onderzocht of het starten van een internationale stroom aan één van hun scholen tot de mogelijkheden behoort. Een mogelijk gevolg hiervan is dat mensen die voor internationale bedrijven in de regio werken (bv expats) zich in Meppel vestigen en dat er specifieke expertise kan worden ontwikkeld die voor alle scholen interessant is. De komst van een internationale stroom leidt tot vraagstukken op het maatschappelijke vlak en huisvesting. Studenten van verschillende niveaus kunnen onderzoek doen en activiteiten uitvoeren gericht op deze internationale ontwikkeling.