De Regiocampus

Wij zetten ons in voor een vitaal woon-, werk- en vestigingsklimaat in de regio

Professionals, start-ups en studenten komen samen om te leren, te innoveren en te ondernemen.

Via innovatieve proeftuinen, living labs, academisch lab en het ondernemerspunt werken we binnen Zuidwest-Drenthe en Noordwest-Overijssel aan nieuwe initiatieven die bijdragen aan een vitale omgeving om te wonen, werken en ondernemen.

Bij de Regiocampus concentreren we ons op vier kernactiviteiten, namelijk:

  1. De Incubator stimuleert een versnelde groei van hoogwaardige (student) starters naar succesvolle ondernemingen. In de Incubator werken studenten en startende ondernemers samen met gemeenten, onderwijs en bedrijfsleven. Hier bieden we faciliteiten om de versnelde groei van hoogwaardige (student) starters naar succesvolle ondernemingen mogelijk te maken. In de Incubator richten we ons op leren, innoveren en ondernemen.We laten de studenten werken in het Entrepreneurslab, in de Business Meet Up en het Ondernemerspunt. Samenwerkingen zijn altijd gericht op het stimuleren van de economische, sociale en duurzame innovaties in de regio.
  2. Inzet van Proeftuinen en Living Labs in verschillende sectoren ten behoeve van de inwoner en ondernemer in de regio om sociale, economische en duurzame innovatie te bevorderen.
  3. Het Academisch lab richt zich op onderzoek in samenwerking met diverse universiteiten.
  4. Leven Lang Ontwikkelen richt zich op flexibele scholing van de samenwerkende Regiocampuspartners, met als doel behoud Human Capital in de (tekort) sectoren. Bij organisaties kan er bijvoorbeeld gebruik worden gemaakt van nieuwe onderwijstechnologie.

Fysieke locatie Meppel

Een geschikte locatie, zowel fysiek als hybride, is cruciaal voor succesvolle kennisdeling en synergie tussen activiteiten. Hier vinden studenten een stimulerende leeromgeving en worden ze geïnspireerd door medestudenten, bedrijven en organisaties. Dit vormt tevens een waardevol netwerk voor startende ondernemers, met toegang tot nieuw talent en diensten. Ondernemers en instellingen in diverse sectoren kunnen hier samenwerken aan verschillende thema’s, waaronder talentontwikkeling en het behoud van werknemers. Deze open ruimte staat ook open voor inwoners en ondernemers uit de stad en regio, waardoor ze kunnen bijdragen aan initiatieven zoals de incubator, proeftuinen & living labs en het Academisch lab. Zo streven we naar een vitale regio waar welzijn voorop staat en iedereen actief kan deelnemen!

Benieuwd wat de Regiocampus voor jou kan betekenen?

We maken graag kennis met je!