Beste idee van Meppel door studenten Regiocampus Living Lab; Een Ballorig voor de jongeren en een Travelcup met deksel voor de horeca

Gemeente, Welzijn Mensenwerk en andere belangstellenden hebben vanmiddag kunnen genieten van de oplevering van de resultaten van het Regiocampus Living Lab. Studenten van Drenthe College en Windesheim hebben samengewerkt in het Livinglab. Wat is goed leven en wat missen jongeren in Meppel? Er zijn diverse ideeën door de studenten van Drenthe College bedacht en de winnende ideeën zijn een Ballorig voor jongeren en een travelcup met deksel (om te voorkomen dat er drugs in je drankje wordt gedaan). Nieuwe studenten, die starten in september, kunnen vervolg geven aan alle ideeën.

 

Binnen het Regiocampus Living Lab werken studenten, vanuit de Regiocampus, samen met inwoners aan innovatieve producten en diensten die de zelf- en samenredzaamheid stimuleren. Het is een project dat zich in diverse wijken inzet voor de verbetering van de sociale samenhang in de maatschappij. In september 2021 is het Regiocampus Living lab ‘goed leven voor jongeren’ gestart. De afgelopen twee jaar is er met ruim 200 jongeren gesproken en samengewerkt en zijn er diverse projecten ontstaan waarin jongeren samen met jongerenwerk, professionals, scholen en studenten van het Regiocampus Living lab aan de slag gegaan met wat Meppel nodig heeft om dat ‘goede leven’ te ondersteunen. “Binnen de Regiocampus vinden diverse projecten plaats, die uitgevoerd worden samen met de inwoners. Hiervan is het Regiocampus Living Lab een prachtig voorbeeld. Studenten hebben samen met jongeren in Meppel gewerkt aan nieuwe ideeën voor het goede leven in Meppel.” zegt voorzitter Victorine de Graaf- Peters, voorzitter Regiocampus.

De aanleiding voor het ontwerpen van een Regiocampus Living Lab is de wens van de gemeente Meppel om de doelgroep jeugd beter in beeld te krijgen. Hierbij staan drie pijlers centraal: Iedere jongere moet zijn/haar school kunnen afmaken, voor iedere jongere een doorgaande lijn in overgang van school naar arbeid en aandacht voor het mentaal welzijn van iedere jongere. Het Living Lab is een samenwerking vanuit de Regiocampus, waarin gemeente Meppel, Welzijn MensenWerk en  Hogeschool Windesheim, Drenthe College en RSG Stad & Esch samenwerken.

Festival Goed leven en het beste idee van Meppel
Op 21 juni 2023 werd het schooljaar afgesloten met een heus festival! Alle projecten werden hier gedeeld middels een carrousel. Bezoekers werden meegenomen in de wereld van jongeren, hun kijk op Meppel en wat er nodig is om Meppel nog leuker te maken. Het Festival liet op vele vlakken en allerlei domeinen zien, wat belangrijk is voor jongeren. Het afgelopen semester is er aan de volgende onderzoeken gewerkt; het mentaal welbevinden van basisschoolkinderen, stimuleren van intergenerationeel contact, workshops over goed leven, veerkracht. Er zijn mooie opbrengsten en aanbevelingen opgeleverd. Het festival is een opmaat voor aankomend schooljaar, waarin verder gewerkt wordt aan het goede leven van jongeren en andere inwoners.
Tijdens het festival stond ook het beste idee van Meppel in de schijnwerpers. Een groep studenten van het Drenthe College heeft samen met hun docent en studenten van het Living Lab gewerkt aan innovatieve concepten die het goede leven van jongeren in Meppel versterken.

 

Deel dit bericht:
Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Email