Regiocampus draaide ondanks Corona een innovatief 2020

“Voor iedere partner van de Regiocampus lag de focus afgelopen jaar op ieders primaire doelgroep, zoals patiënten, cliënten, inwoners, studenten en ondernemers. Toch hebben alle organisaties in het Regiocampusverband ervoor gekozen om te blijven innoveren en nieuwe projecten te starten. De pandemie heeft binnen de samenwerking zelfs geleid tot nieuwe inzichten. Kijken naar wat wél mogelijk is. Binnen het Ondernemerspunt, het Academisch Lab en diverse proeftuinen is samengewerkt aan diverse mooie projecten.” vertelt Silvester Koehoorn, voorzitter van Regiocampus.

Ondernemerspunt
Het Ondernemerspunt is de plek waar instellingen en bedrijven hun ideeën, opdrachten, onderzoeken en stages kunnen inbrengen. Tweehonderdvijftig studenten van onder andere Deltion College, Drenthe College, hogeschool Viaa, hogeschool Windesheim en Stad & Esch hebben afgelopen jaar online samengewerkt aan twaalf projecten. Zo heeft ICC Parkmanagement samen met studenten een ‘Open Bedrijven Maand’ georganiseerd en hebben studenten de website van Roodbergen Dolfsma Light Design vernieuwd. Daarnaast is in juni de vijfde editie van ‘Business4Students’ georganiseerd. Hét evenement over leren ondernemen en ondernemend leren.

Praktijkgericht aan de slag in een leercommunity
Het Ondernemerspunt is gestart met de ontwikkeling van een ‘leercommunity’. Daarin gaan studenten van verschillende opleidingen als team aan de slag met een praktijkvraag. Ze werken projectmatig samen met docenten en opdrachtgevers. Zo is voor gemeente Meppel gewerkt aan project ‘Geweldige Wijk’. Centraal staat het verminderen van stress en versterken van samenredzaamheid bij arme gezinnen. Het project kenmerkt zich door de andere vorm van samenwerking. In dit geval tussen gemeente, sociaal ondernemer, welzijn en onderwijs. Voor gemeente Westerveld is er binnen zorg en welzijnsorganisaties een behoefteonderzoek uitgevoerd als onderdeel van het project ‘Positieve gezondheid’. De studenten hebben aan beide opdrachtgevers aanbevelingen gedaan voor het vervolg van de projecten. Opdrachtgevers, docenten én studenten erkennen de meerwaarde van het werken in een leercommunity. Volgend studiejaar worden de projecten vervolgd.

Ouderen bewust van gezonde voeding
Universitair onderzoek in samenwerking met leerlingen van het voortgezet onderwijs en mbo-, hbo- en wo-studenten. Dat is waar het Academisch Lab voor staat. Eén van de onderzoeken is ‘De Club van Gezonde Eters’. Hoe kunnen we ouderen die zelfstandig wonen, bewust maken van het belang van gezonde voeding? Afgelopen jaar is onderzoek gestart naar de mogelijkheden om de zorgtaken van huishoudelijk medewerkers uit te breiden met het geven van voedingsadvies aan cliënten. Zij komen immers bij de ouderen over de vloer, weten wat er speelt én hebben contact met de doelgroep. Na een pilot gaven cliënten aan het voedingsadvies nuttig en interessant te vinden. Dit jaar zal een uitgebreider voedingsonderzoek plaatsvinden. 

Mogelijk maken en stimuleren van samenredzaamheid
Binnen proeftuinen en projecten wordt in samenwerking met deelnemende organisaties en studenten gewerkt aan verschillende thema’s binnen de sector Zorg & Welzijn. Eén van de thema’s is het stimuleren van samenredzaamheid. Voorbeelden hiervan zijn ‘Dementievriendelijk Meppel’, ‘Zingeving’ en ‘Positieve Gezondheid in gemeente Westerveld’.

Naast de lopende projecten, zijn er ook twee nieuwe projecten van start gegaan; Living Lab en wijkleerbedrijf Helpende Handen. In het Living Lab worden innovatieve producten en diensten ontwikkeld om ouderen te ondersteunen én versterken. In het wijkleerbedrijf Helpende Handen ondersteunen leerlingen en studenten inwoners met hun dagelijkse bezigheden. Voor het thema ‘Zorg en Techniek’ hebben zorgorganisaties in samenwerking met het onderwijs gewerkt aan bijvoorbeeld het ontwikkelen van de digitale vaardigheden van haar medewerkers, maar ook de ontwikkeling van ‘beeldbellen’ naar ‘beeldzorg’. Daarnaast is er ook gewerkt aan een cursus ‘technologie’ in zorg en welzijn. In Frederiksoord wordt er een Vitaliteitscampus ontwikkeld voor een vitaal, gezond en gelukkig leven van haar inwoners.

Van Retail tot Flexwonen
De deelname aan het landelijk Retail Project in de binnenstad van Meppel is afgerond. Er zijn twee spellen, gericht op gastvrijheid in de retail, overhandigd aan de ondernemersvereniging Meppeler Handelsvereniging. De spellen kunnen met de medewerkers van winkels gespeeld worden om het bewustzijn van gastvrij handelen te stimuleren. Eind 2020 is de proeftuin ‘Flexwonen’ gestart. Samen met gemeente, zorg, welzijn en een ondernemer wordt er woonruimte ontwikkeld voor urgente doelgroepen mét maatschappelijke betrokkenheid. In gemeente Steenwijkerland zijn samen met horecaondernemers voorbereidingen getroffen voor de ontwikkeling van een ‘Horeca Academie’, wat in verband met Corona tijdelijk on-hold gezet en nu weer wordt opgepakt.

Jaarverslag
Voor het jaarverslag verwijzen we u graag naar deze link.

Regiocampus
De Regiocampus is dé fysieke plek voor leren, werken en vernieuwen. Professionals en studenten van bedrijven en instellingen uit alle sectoren werken samen in creatieve, innovatieve projecten en proeftuinen. Samen draagt de Regiocampus bij aan een vitaal woon-, werk- en vestigingsklimaat in Zuidwest-Drenthe en Noordwest-Overijssel.

De Regiocampus wordt gevormd door: Isala Diaconessenhuis, Zorggroep Noorderboog, Deltion College, hogeschool Windesheim, hogeschool Viaa, Drenthe College, Gemeente Meppel, Gemeente Steenwijkerland, Gemeente Westerveld, RSG Stad & Esch, ZorgZaak, Rabobank en Welzijn MensenWerk en wordt mede mogelijk gemaakt door het Ondernemersfonds Meppel.

Deel dit bericht:
Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Email